Poskytujeme komplexné služby od obhliadky, vypracovania projektu a konštrukcie po montáž, dodávku a servis.       - Predaj komponentov hydraulických systémov     - Projekcia a konštrukcia hydraulických agregátov a zariadení podľa požiadaviek zákazníka     - Komplexné spracovanie projektu a technickej dokumentácie     - Technické poradenstvo     - Realizácia technických systémových projektov     - Montáž agregátov a hydraulických systémov vrátane elektrického pripojenia     - Komplexná výroba hydraulických nádrží, oceľových konštrukcií podľa platných predpisov     - Výroba hydraulických hadíc     - Tlakové skúšky hydraulických zariadení     - Konštrukcia a výroba hydraulických systémov, ich inštalácia vrátane komponentov a potrubí, uvádzanie zariadení do prevádzky     - Rekonštrukcie hydraulických zariadení     - Servis a diagnostika hydraulických olejov profesionálnymi zariadeniami s vyhodnotením podľa noriem ISO alebo NAS     - Meranie hydraulických veličín zariadení     - Filtrácia mechanických nečistôt a odlučovanie vody z prevádzkových olejov     - Záručný a pozáručný servis     - Zapožičiavanie filtračných zariadení HYDAC
Vitajte na stránke spoločnosti HYDAC, s.r.o. 
HYDAC, s.r.o. Slovensko ako dcérska firma, patrí do skupiny HYDAC INTERNATIONAL.
Konštrukcia, predaj a servis hydraulických komponentov a systémov SKÚSENOSTI, KVALITA, CENA
Produkty
Predaj
Servis
Rozsiahly výrobný program od jedného dodávateľa. Firma HYDAC ponúka veľký sortiment výrobkov hydrauliky, elektronickej riadiacej techniky, techniky elektromagnetov, regulačných snímačov a výrobkov z oblastí kapalinovej senzoriky, kontroly stavu strojov a starostlivosti o kvapaliny.
Vstúpte do sveta výrobkov HYDAC.
Pro množstvo odborov tohto sveta. Rozsiahle know-how v odbore a neustálá inovácia umožňuje vývoj systémov orientovaných na koncového zákazníka.
Určite tu nájdete ponuku aj pre Vás.
Ponúkame kompletný systémovo tvorený program služieb, pre predĺženie životnosti hydraulických zariadení, mazacích systémov a elektrohydraulických riadení a regulácií.
Spoľahnite sa na nás.
© 2017 HYDAC, s.r.o.  Všetky práva vyhradené
Hydac s.r.o. Gorkého 4, 036 01 Martin Telefón: +421 43 421 03 11                 Fax: +421 43 422 08 74 E-mail: hydac@hydac.sk   HYDAC Electronic, s.r.o. Krásna Hôrka 290, 027 44 Tvrdošín Telefón: Fax: +421 43 - 583 19 15 E-mail: electronic-ts@hydac.com
+421 43 583 19 11 +421 43 583 19 12
Hydac s.r.o. Gorkého 4, 036 01 Martin Telefón: +421 43 421 03 11                 Fax: +421 43 422 08 74 E-mail: hydac@hydac.sk   HYDAC Electronic, s.r.o. Krásna Hôrka 290, 027 44 Tvrdošín Telefón: Fax: +421 43 - 583 19 15 E-mail: electronic-ts@hydac.com